Moduly

CLIENT DTB MANAGEMENT

 • databáze klientů
 • přiřazení klientů do neomezeného množství skupin
 • filtrování a řazení klientů podle zadaných parametrů
 • omezení přístupu ke skupinám pomocí uživatelských oprávnění

NWSL + TEMPLATES

 • databáze e-mailových kampaní
 • odeslání e-mailu s přílohou
 • odeslání e-mailu v HTML i PLAIN formátu
 • časované odesílání kampaně
 • výpočet spam skóre e-mailu před odesláním kampaně
 • schvalovací proces autorizovanou osobou/osobami před odesláním kampaně
 • obrázky v těle e-mailu (bez nutnosti stahování obrázků v došlém e-mailu)
 • podrobné reporty o doručení a otevření e-mailu
 • automatické vkládání parametrů Google Analitics sledování
 • rozšířené nastavení pro výběr příjemců
 • automatické odstraňování neplatných adres podle nedoručených e-mailů
 • archiv odeslaných NWSL
 • databáze šablon kampaní s možnostmi filtrování a řazení
 • automatické generování nové šablony z PDF/obrázku
 • dělení šablon do skupin
 • multišablony (jedna verze šablony pro více subjektů ve skupině)
 • uživatelská oprávnění pro skupiny šablon a odesílání kampaní

STATISTIC

 • informace o počtu odeslaných a doručených e-mailů
 • informace o počtu otevřených e-mailů
 • informace o počtu nedoručených e-mailů
 • informace o přírůstku a úbytku klientů

STATISTIC ZOOM TRACK

 • podrobné sledování prokliků v e-mailu/kampani
 • sledování odkazů směřujících na weby třetích stran
 • identifikace klienta
 • informace o počtu nedoručených, serverem odmítnutých e-mailů
 • možnost odeslat NWL pouze klientům, kteří klikli na sledovaný odkaz
 • detailní informace o proklicích jednotlivých kampaní
 • měsíční, roční souhrny celkových a unikátních prokliků
 • přehled nejaktivnějších kampaní

COMPOSER

 • vytváření vlastních šablon e-mailů z přednastavených bloků
 • libovolné přesuny bloků v rámci šablony
 • jednoduchá editace šablon (popisy, foto, odkazy, atd)
 • konstantní vzhled šablon
 • automatické načítání dat z url adresy (web, e-shop) do šablony

PMS/POKLADNÍ SYSTÉM – SYNCHRONIZACE

 • propojení s rezervačním systémem (Fidelio/Hores/Opera/atd.)
 • propojení s jinými databázovými systémy (pokladna/sklad)
 • automatický import/export dat dvakrát denně
 • synchronizace pomocí .xml, .csv, .xls

AUTOKAMPANĚ

 • vlastní editace automatických kampaní
 • každá akce provede automatickou reakci (např. poslat klientovi poděkování za pobyt/nákup 5 dní po a pak znovu 10 dní po)
 • editace mnoha různých reakcí (např. jiné poděkování korporátním/B2B klientům, jiné VIP, jiné koncovým)
 • propojení autokampaní s předpřipravenými šablonami
 • propojení s ostatními moduly (např. Online check-in, Loyalty program, atd.)

PRE STAY/POST STAY

 • automatické odesílání PRE a POST šablon
 • CZ, EN a další jazykové mutace s vlastní editací
 • nastavení času a data pro odeslání před (PRE) a po (POST) rezervaci
 • editace nabídek v PRE/POST a jejich termínování v různých jazykových mutacích
 • souhrnný e-mail se seznamem odeslaných PRE/POST

POP-UP

 • pop-up vyskakovací okna včetně možnosti jich mít na svém webu více
 • editace konkrétní stránky (podstránky), kde se pop-up zobrazí + v jaké mutaci
 • nastavení prodlevy, kdy se má pop-up zobrazit např. po 5-ti vteřinách a kolikrát
 • nahrávání obrázků/pozadí, možnost kdykoliv změnit
 • v pop-up možnost nastavit odkaz na další stránku
 • v pop-up možnost nastavit kolonku pro zadání e-mailu klienta
 • v pop-up možnost caunt down (odpočet platnosti ve formátu dny/hodiny/minuty)
 • Deal of the day - speciální nabídka s omezenou platností a nejvyšší prioritou ve zvolené mutaci. Automaticky deaktivuje ostatní pop-up.
 • zobrazení dle lokalizace (pop-up se zobrazí např. jen v USA)
 • vypnutí/zapnutí
 • časovatelnost zobrazení bannerů
 • možnost překrývání/ vysouvání pop-upu z levé nebo pravé strany
 • možnost orámování banneru v jakékoliv barvě
 • možnost nastavení barvy pozadí
 • registrace e-mailu klienta do databáze (Membership)
 • výběr barvy "křížku" pro uzavření pop-upu. Na výběr černá, bílá a šedá barva
 • nastavení Google Analytics statistiky pro zobrazení a prokliky

QUESTIONNAIRE

 • automatické odesílání dotazníku
 • editace otázek
 • historie odpovědí klienta
 • získávání klientských e-mailů (automatický přepis dočasných e-mailů)

HOTEL EXTRA SERVICE

 • automatické odesílání nabídek
 • editace nabídek
 • historie objednávek klienta
 • získávání klientských e-mailů (automatický přepis dočasných e-mailů)
 • výpočet ceny objednávky

STOP EXIT

 • před zavřením stránky zobrazí motivační nabídku s registračním formulářem (nabídka + e-mail)
 • zápis e-mailu do DTB
 • automatické zaslání e-mailu klientovi s nabídkou
 • editace promokódu
 • propojení s booking enginem včetně výpočtu slevy

ONLINE CHECK-IN SERVICE

 • vyplnění povinných údajů klientem před jeho příjezdem
 • zabezpečená komunikace s klientem (pomocí on-line formuláře)
 • zápis údajů do databáze a export/import údajů
 • synchronizace s PMS

LOYALTY PROGRAM

 • klientský účet s loginem a heslem
 • přehled a nastavení odměn (název, popis, foto, potřebné body, atd.)
 • automatické odesílání informace o aktuálním počtu bodů
 • propojení s PMS/pokladní systém
 • nárokování odměn (promokód, služba)
 • propojení DTB s dosavadním loyalty programem (v případě nějakého stávajícího loyalty programu klienta) není součástí programu a účtuje se samostatně

SPF/DKIM

 • nastavení záznamu u domény pro ověření pravosti odesílatele
 • nastavení záznamu u domény pro ověření pravosti obsahu NWSL

IMP/EXP

 • hromadný import klientů z .xls, .csv formátu dokumentu
 • hromadný export klientů do .xls, .csv formátu dokumentu

 

body body body body body body body body body body body body body body body


x